Vårt miljöansvar

Vi är det miljövänliga och hållbara alternativet


Lucaffé producerar sitt kaffe med minsta möjliga miljöpåverkan då hela processen från böna till kopp sker på ett både kvalitets- och miljömässigt bra sätt. Resultatet kan omöjligen ifrågasättas. Fantastisk kvalitet och smak och med en produktion som tar stort ansvar för miljön.
 

La Piccola - liten men stor


La Piccola är resultatet av att Gian Luca inte tyckte att plastiga maskiner med värmeblock i aluminium var tillräckligt bra. Han tillverkade helt sonika sin egen maskin enligt konstens alla regler. Maskintillverkningen sker vägg i vägg med kafferosteriet och alla delar tillverkas av lokala producenter i närheten av Brescia.
 

Kaffet och kaffeodlaren


Lucaffé med Gian Luca i spetsen har en outtröttlig strävan att hitta de bästa kvalitéerna av kaffebönor. I Brasilien har man anställt en person på plats som bedriver ett nära samarbete med odlarna. Tillsammans med bonden kontrolleras bönorna innan de skickas vidare till rosteriet i Italien.

Lucaffé köper in råkaffet av producenter som lever upp till de uppförandekoder och föreskrifter som finns med i de internationella certifieringsorganen 4C Association, UTZ certified och Rainforest Alliance. Allt för att säkerställa levnadsvillkoren för kaffebonden och kvalitén i produkterna såväl som respekt för miljön och våra naturresurser.

Läs mer om:
4C Association
UTZ certified
Rainforest Alliance
 

Källsortering - 100% återvinningsbart


- Poden av papper som innehåller kaffet källsorteras som "Matavfall".
- Den lilla förpackningen som poden ligger i är övervägande gjord av plast och källsorteras som "Plastförpackningar".
- Pappkartongen som podsen levereras i källsorteras som "Pappersförpackningar".

Vi är anslutna till FTI - Förpacknings och Tidningsinsamlingen och tar på så sätt vårt producentansvar att våra förpackningar samlas in och återvinns för att bli nytt material och spara på vår miljö och våra naturresurser.

Här hittar du din närmaste återvinningsstation.